2Mart

Sınav Oluşturma ve Yönetimi

Okullar için Bütünsel Sınav Altyapısı

Pratik, modüler ve esnek bir çalışma ortamı sunan bu uygulamamız ile okullar belirli bir sınavı kullanmaya zorlanmak yerine, kendi isteğine göre sınav oluşturma olanağına kavuşmaktadır.


Kazanımlarına göre kodlanmış soru çeşitlerinden istenilenlerin bir araya getirildiği bu yönetim sayesinde gerçeğe yakın sonuçlar veren sınavlar uygulanmış olur.


Modüler ve Kazanım Bazlı Sınav Oluşturma
Uygulanmaya Hazır Deneme Sınavları
Konu Tarama Testi, Ödev Oluşturma ve Soru Bankası
Uzaktan Ödev Yönetimi “Akıllı Ödev”
Zenginleştirilmiş Sınav Takvimi
Öğrenci ve Veli Entegrasyonları
Ölçme-Değerlendirme, Yeni Bloom Taksonomisi
Öğrenci Karnesi ve Başarı Gelişim Raporları
Kurumsal Okul Raporları

Deneme Sınavları ve Konu Tarama Testleri gibi sınavlar, zenginleştirilmiş sınav takviminde okuldaki öğretmenler detayında planlanıp takip edilebilmektedir.


Okullar, tüm sınavlarını TÜSEP kütüphanesindeki sorulardan «modüler ve dinamik» şekilde seçerek tercih ederse kendi logosu ile oluşturabilir.


Aynı zamanda, öğretmenler, kendilerinin hazırladıkları sınavları TÜSEP platformunda yöneterek okula özel soru bankası oluşturabilmektedir.


Öğretmenler, TÜSEP platformunu kullanarak zenginleştirilmiş günlük, haftalık veya daha uzun süreli sınav takvimleri oluşturabilir.
Öğretmenler, ister TÜSEP platformunda hazır bulunan sorulardan isterse kendi kütüphanesindeki soruları TÜSEP’e girişini yaparak sınav ve ödev oluşturabilir, bunları kendi sınav takviminde planlayabilir.
Öğretmenler, ders planlarına göre oluşturduğu ödev ve sınavları öğrenci ve/veya velilere gönderebilir.
Öğretmenler kendi yazıcılarından TÜSEP platformundaki sınav ve ödevlerin çıktısını alabilir.