2Mart

Okul Yönetim Sistemi

TÜSEP, çağımızın hızla ilerleyen teknoloji savaşında okullarımızın, okul yönetimi konusundaki değişken eksikliklerini bulup tamamlayan çözümler üretir.


Okula öğrenci kayıt işlemiyle başlayan ve öğrencinin mezuniyeti ile sonuçlanan uzun ve zorlu süreçte, okullar çeşitli yönetimsel konularda zorluklarla karşılaşabilmektedir. TÜSEP Okul Yönetim Sistemi ile neredeyse tek tuşa dokunmaya kadar indirgediği çözümler sayesinde okulların güçlenmesini ve daha seri bir işleyişe kavuşmasını sağlamaktadır.


Örneğin, “Sınav Takvimi” hazırlamak ve bunu zamanında uygulayabiliyor olmak hemen hemen tüm okullarımızın en büyük problemi. TÜSEP Okul Yönetim Sistemi ile takvim, anlık bilgi akışı sayesinde kolay ve anlaşılır sadeliğe bürünür.


TÜSEP Okul Yönetim Uygulamalarına e-Fatura entegrasyonunu da içeren “Tahsilat Yönetimi” çözümü örnek olarak verilebilir.